Hz. Muhammed (asm) - Enbiya - Nübüvvet

ADINA KURBAN OLAYIM

Gayrı sevdalardan ettim istifa
Ömrüme, gönlüme getirdin safâ
Yegâne sevgilim sensin Mustafa
O güzel adına kurban olayım
Kabul et ebedî senle kalayım

Ümit kesmez senden Müslüman ümmet
Eder misin bize mahşerde medet?
Şefaatçimiz sensin bizim ey Ahmet
O güzel adına kurban olayım
Kabul et ebedî senle kalayım

Sensin âlemlere efendim, rahmet
Senden ırak olan çeker bin zahmet
Bizi senden mahrum etme Muhammed
O güzel adına kurban olayım
Kabul et ebedî senle kalayım

Hasretin çok azîm, konulmaz hudut
Vuslatın Halil’e en büyük umut
Nur çehreni bir kez göster ey Mahmut
O güzel adına kurban olayım
Kabul et ebedî senle kalayım

İlgili Şiirler