İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

ÂHİRZAMAN

Dünya bahçesinde arama sürur
Bir çiçek koklatsa acilen kurur
Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur
Neşesi vadeli, elemi peşin
Zaman âhir zaman, elbet zor işin

Çirkin bir teklifle gelir bir güzel
Şeytan şiir okur, namahrem gazel
Eğer gömleğini yırtarsa bir el
İffet abidesi Yusuf’u düşün
Zaman âhir zaman, elbet zor işin

Sen sen ol dünyaya aldanma sakın
Genç ihtiyar ölüm herkese yakın
Yaradılış gayen kulluktur lâkin
Aman boşver derler daha genç yaşın
Zaman âhir zaman, elbet zor işin

Cennet ucuz değil zorlanacaksın
Zindandaymış gibi darlanacaksın
Bazen ayıplanıp horlanacaksın
Kolay kolay ermez rahata başın
Zaman âhir zaman, elbet zor işin

Dostun has olanı bir ömür kârdır
Fenası kalbe yük, ruha zarardır
Muhabbet kusuru göstermez, kördür
Pilavdan taş çıkar kırılır dişin
Zaman âhir zaman, elbet zor işin

Aile insana en güzel liman
Cennet bahçesidir olursa iman
Hak yoldan saparsan halin pek yaman
Fitneye dönüşür evlâdın, eşin
Zaman âhir zaman, elbet zor işin

Haram sofralara ederler davet
Her teklife sakın sen deme evet
Helal yemez isen ödersin diyet
Zehirli olmasın ekmeğin, aşın
Zaman âhir zaman, elbet zor işin

Yakana yapışır türlü musibet
Katmerli günahlar eder isabet
Allah rızasını daim hesap et
Kırılmasın dikkat et sabır taşın
Zaman âhir zaman, elbet zor işin

Namazda lakaytlık büyük bir afet
Mânevî marazı ruhundan defet
Bir kanat ibadet, bir kanat iffet
Uçması mümkün mü yaralı kuşun
Zaman âhir zaman, elbet zor işin

Amazon ordusu sarar her yanı
Seni korur ancak takva kalkanı
Ölüm bil harama baktığın anı
Gözün yerde olsun, kalkmasın kaşın
Zaman âhir zaman, elbet zor işin

Fani sevgiliye verme gönlünü
Ezelî Mahbuba çevir yönünü
Daim tefekkür et ölüm gününü
Kâbusla bölünür en tatlı düşün
Zaman âhir zaman, elbet zor işin

Dünya Müslümanın yâri değildir
Mükafat ve lezzet yeri değildir
Kardan, zemheriden beri değildir
Halil her ahvali ağırdır kışın
Zaman âhir zaman, elbet zor işin

İlgili Şiirler