Allah - İman - Tefekkür

ALLAH BÜYÜK SANATKÂR

Ey insan olma gafil; hayret, aklın secdesi
Kalbi, ruhu doyurur tefekkür maidesi
Her mevsim bir mektuptur; hikmet, rahmet müjdesi
Bir yaza, bir güze bak; baharı, kışı seyret;
Allah büyük Sanatkâr; insan ediyor hayret.

Kartalın kanadına, vahşi pençesine bak
Bülbülün sevdasına hüzünlü sesine bak
Guvercin takla atar; Halik’ın işine bak
Kelebeği, tavusu, sineği kuşu seyret;
Allah büyük Sanatkâr; insan ediyor hayret.

Lâle bahçelerinde renklerin saltanatı
Şekilsiz, renksiz tohum oluyor kasımpatı
Kadife yaprakların çıktığı toprak katı
Güle, papatyaya bak; ince nakışı seyret;
Allah büyük Sanatkâr; insan ediyor hayret.

Tatlı tuzlu suları karıştırmaz bir denge
Bulutlara çizilmiş rüzgar ile yörünge
Şiir yağıyor sanki bak şu müthiş ahenge
Yağmurdaki yağışı, gökten akışı seyret;
Allah büyük Sanatkâr; insan ediyor hayret.

Asmada tatlı üzüm salkım salkım doludur
Sanki üzüm dalları ballı su musluğudur
Lâkin damla su akmaz, toprak gibi kurudur
Şu garip tecellîyi, antika işi seyret;
Allah büyük Sanatkâr; insan ediyor hayret.

Kan ve gübre içinden nasıl süt akıp gelir
İnsan neye muhtaçtır, inek, koyun ne bilir?
Bahar erzak yüklüdür, imdada gönderilir
Türlü türlü meyveyi, nimeti, aşı seyret;
Allah büyük Sanatkâr; insan ediyor hayret.

Hangi tezgah dokuyor örümceğin ağını
Nasıl kemik tutuyor böceğin bacağını
Bin filozof yapamaz arının yaptığını
Nice ilim yazılı zerrecik başı seyret;
Allah büyük Sanatkâr; insan ediyor hayret.

Kanadı bin nakışlı, pek süslü kelebekler
Sistemli, intizamlı karıncalar, böcekler
Gece gökte yıldızlar, gündüz yerde çiçekler
Kâinat bir sinema, akıllı kişi seyret;
Allah büyük Sanatkâr; insan ediyor hayret.

Gözüne merhem olan otu bulur kör kedi
İnsana ipek örmek elsiz böceğin derdi
Yeryüzü her şeyini, senin emrine verdi
Hizmetçin, kölen olan toprağı, taşı seyret;
Allah büyük Sanatkâr; insan ediyor hayret.

İnsana indirildi en yüce kelâm ve söz
Peygamberle nurlandı akıl, vicdan, fıtrat, öz
Eğer onsuz olursa çirkindir en güzel göz
Hilâl gibi çizilmiş kavisli kaşı seyret;
Allah büyük Sanatkâr; insan ediyor hayret.

Dağlar maden ambarı, deniz balık deposu
Mevsimler birbirine asla kuramaz pusu
Asırlardır hiç düşmez enerjisi, temposu
Daima faal olan cevval güneşi seyret;
Allah büyük Sanatkâr; insan ediyor hayret.

Güneş ocak, yer sofra; nasıl şey, Sübhanallah
Çekirdek, tohum şifre; nasıl şey Sübhanallah
İnsanlar düşer küfre; nasıl şey Sübhanallah
İmanda emniyeti, şirkde telâşı seyret;
Allah büyük Sanatkâr; insan ediyor hayret.

Halil, insan ömrünün imtihandır hikmeti
Mü’min olan kazanır ebedî saadeti
Elbet bir gün bitecek şu dünya seyahati
İstersen hakikati, istersen düşü seyret
Allah büyük Sanatkâr; insan ediyor hayret.

İlgili Şiirler