İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

ALLAH’A SAT

Mülkün sahibi Allah; bu değişmez kanundur
Yoluna feda eyle madem her şey onundur

Senden satın alıyor, senin olmayan seni
Hem de ikram ediyor ebedî cennetini

Hakkın rızası için kullanırsan malını
Ona satmış olursun topyekün varlığını

Her aza ve organın hususi ibadeti
Sahibine sattırır, sendeki emaneti

Madem sende emanet, düşünmeden sat hemen
Sat ki zâyî olmasın, bakileşsin sermayen

Allah’a kul olursan, asker olursan eğer
Aza ve organına katarsın bin kat değer

Nefse oyuncak etsen akıl denen aleti
Hayat azaba döner kaçırır saadeti

Yılan olur adeta zehir kusar her ana
Geçmişten gelecekten elem taşır dünyana

Eğer Allah’a satsan nurlu anahtar olur
Huzura ulaştırır, her mevsim bahar olur

Çözersin esrarını bu âlem, hilkat nedir
Yoksa akıl evhamla ömrünü yer bitirir

Gözün arı misali tefekkür balı yapar
Sahibine satmazsan haram yollara sapar

Dilin güzel tadarsa yüksek mertebe alır
Seçkinler zümresinde yüce bir rütbe alır

Hazine-i rahmete nazır-ı mahir olur
Kudret mutfaklarına müfettiş, şakir olur

Nefse tâbî olan dil, kapıcıdır mideye
Onu baştan çıkarır bir bahşiş, bir hediye

İnsan zayıftır lâkin belâları pek çoktur
İhtiyacı sınırsız, sermayesi hiç yoktur

Kadir-i Zülcelâl’e teslim olmazsa eğer
Meşakkatler, elemler, evhamlar onu boğar

Aza ve cihazâtın tesbih ve ibadeti
Cennet yemişi olur kazandırır sâdeti

Allah’a satmayanın sanmaki kârı vardır
Emanete hıyanet bilki büyük zarardır

Mal mülk, servet ve beden zayî olup gidecek
Günahları gafilin boynuna yüklenecek

Çok kıymetli cevherler, cam parçası olacak
İhanetin bedeli gelip seni bulacak

Nihayet açılacak Cehennemin kapısı
O gün boşa gidecek fasıkların çabası

Madem hakikat budur; isyan yakışmaz bize
Nefis ve malımızı satalım Rabbimize

Emaneti Allah’a satmak kolay, zor değil
Satıp mesud olanlar bize en büyük delil

Yarab kusurumuzu affeyle Rahim sensin
Ömür boyu kulluğu lutfeyle Kerim sensin

Allah’ım bu dünyada son anımıza kadar
Emanette emin kıl; budur kâr içinde kâr

İlgili Şiirler