Allah - İman - Tefekkür

AŞKIN MÜŞTERİSİ

Öz varken kabukta kıymet aranmaz
Hâle herkes meftun, kâle ne hâcet?
Aşkın müşterisi zâhire kanmaz
Ruh konuşsun kâfî, dile ne hâcet?

Allah’tır yegâne ilâh ve mabud
Emriyle çizilir hayata hudut
Umman-ı vahdettir menzil-i maksud
Kesrette kaybolan yola ne hâcet?

Rahim, Rauf namlı kutlu Peygamber
Ona indirildi en büyük haber
Rahmet iklimine götürür rehber
Kurak topraklara, çöle ne hâcet?

Hayalle, masalla iş görülemez
Yol doğruysa yolcu döndürülemez
Kur’an bir güneştir söndürülemez
Hakikat var iken fala ne hacet?

İlâhî ikramdır, kula musibet
Allah’a şükreder etse isabet
“İnna lillâh” deyip, şükret hem sabret
Dikeni olmayan güle ne hâcet?

Bizde erkân, usul edeple olur
İstikbal, maziden yol yordam bulur
Ceddin köklerinden medet umulur
Yaban ilden gelen bala ne hâcet?

Meşrebimiz aşktır, sevgi mayamız
Şefkatle yoğrulur bizim dünyamız
Herşeyden kıymettar iffet, hayâmız
Ahlâktan bîbehre hâle ne hâcet?

Halil, değişilmez Allah rızası
İhlâsı kaçırma yoktur kazası
Şirk-i hafî kulun büyük ezası
İhlâssız paraya, pula ne hâcet?

İlgili Şiirler