İslâm Âlemi - Türkiye - Memleket

BAYRAMDIR

Sorar isen eğer bana: “Bayram ne?”
Hak uğrunda solduğun gün bayramdır
Şu dünyayı yük etmeyip gônlüne
Muhabbetle dolduğun gün bayramdır

Tek Allahı zikir yapıp diline
Emri ile şekil verip haline
Bırakmayıp nefis, şeytan eline
Seni senden çaldığın gün bayramdır

Anahtarın oldu ise Besmele
İmza attın ise salih amele
Fermanınına lebbeyk deyip aşk ile
Allah’a kul olduğun gün bayramdır

Divanında büktün ise boynunu
İbadetse gündeminde tek konu
Bedenini, yüreğini, ruhunu
Seccadede bulduğun gün bayramdır

Herkes düşmüş iken nefsin derdine
Sen dinini dert edersen kendine
Bağlanıp da Padişahın bendine
Tefekküre daldığın gün bayramdır

Şeytanların hilesine kanmayıp
Nefsin kirli ateşinde yanmayıp
Temiz olup, işlemezsen hiç ayıp
Günahsızca kaldığın gün bayramdır

Kur’an ile yoğrulursa can özün
“Allah!”olur, son nefeste, son sözün
Güler elbet ebediyyen hep yüzün
İman ile öldüğün gün bayramdır

Aklı olan yatamaz ki seherde
“Hâlim zor” der, o gölgesiz, dar yerde
Halil, amel defterini mahşerde
Sağ taraftan aldığın gün bayramdır

İlgili Şiirler