İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

BİR GÜN DAHA YAŞADIN, ALLAH İÇİN NE YAPTIN?

Nefsindeki ömürlük putları mı devirdin
Mescide, medreseye yolunu mu çevirdin
Öksüzü mü güldürdün, yetim mi sevindirdin
Bir gün daha yaşadın, Allah için ne yaptın?

Yaşlılara tesellî, derde derman mı oldun
Fakire erzak saçan cömert harman mı oldun
Zalimlere celâlli ikaz, ferman mı oldun
Bir gün daha yaşadın, Allah için ne yaptın?

Evsiz, barksız ne yapar sordun mu hiç halini
Düşenin dostu olup tuttun mu sen elini
Everdin mi kimsesiz damat ile gelini
Bir gün daha yaşadın, Allah için ne yaptın?

Medrese temeline attın mı bir kürek harç
Hasta ziyaret edip aldın mı merhem, ilaç
Sofranda hiç doydu mu fakir, fukara, muhtaç
Bir gün daha yaşadın, Allah için ne yaptın?

Komşuların aç iken kaç çeşit yemek yedin
Hangi fakir haneye bir tas çorba gönderdin
Gariban işsizin mi feryadını dindirdin
Bir gün daha yaşadın, Allah için ne yaptın?

Allah’ın kullarına dinî sohbet mi ettin
Güzel kelâm dururken yoksa gıybet mi ettin
Günahtan yüz çevirip hayra rağbet mi ettin
Bir gün daha yaşadın, Allah için ne yaptın?

Herkes uykuda iken seccadeyi serdin mi
Nefsini rükûlara, secdelere vurdun mu
Haksızlığın, hilenin karşısında durdun mu
Bir gün daha yaşadın, Allah için ne yaptın?

Ebedî hayatını etme ey Halil, harap
Dikkat etmezsen örer nefsin başına çorap
İstikbaline dair duydun mu hiç ıstırap
Bir gün daha yaşadın, Allah için ne yaptın?

İlgili Şiirler