İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

CANIMI VERMEZSEM NAMERT OLAYIM

Selam olsun İslâm Peygamberine,
Kölelik şereftir bu kutlu dine,
Mukaddes Kur’an’ın bir tek harfine,
Canımı vermezsem namert olayım.

Bir ömür zikrullah lazım dilime,
Rükûda eğilmek farzdır belime,
Savaş açtım nefis denen zalime,
Secdeye vurmazsam namert olayım.

Sair mahlukattan imandır farkım,
Muhabbet meşrebim; İslâm’dır ırkım,
Esrar-ı Kur’andır mânevî rızkım,
Gönlü doyurmazsam namert olayım.

Varsın sonum olsun idam sehpası,
Zayi olmasın tek Hakkın rızası,
Başımın tacıdır kader yazısı,
Sefasın sürmezsem namert olayım.

Sınav yeri dünya, gurbettir bana,
Her gün zehir olsa şerbettir bana,
Musibet, belâ, gam sohbettir bana,
Sırrına ermezsem namert olayım.

Ölüm bizim için şanlı destandır,
Berzah memleketi bağdır, bostandır,
Kabir zindan değil, gül gülistandır,
Gülerek girmezsem namert olayım.

Halil Hak namına selâm güzeldir,
Lillah için olan kelâm güzeldir,
Hakiki vatanım, sılam güzeldir;
Cennete varmazsam namert olayım.

İlgili Şiirler