İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

DEĞMEZ ALÂKA-YI KALBE

Dünya bir çöl, hayat serap
Değmez alâka-yı kalbe
Kendini hiç etme harap
Değmez alâka-yı kalbe

Dünya mahbup ise gamdır
Kırılmaya mahkum camdır
Üç gün süren heyacandır
Değmez alâka-yı kalbe

Makam, rütbe meselesi
Alkış, şöhret endişesi
Fani dünya meşgalesi
Değmez alâka-yı kalbe

Kaybedersen mahzun olma
Kazanırsan mesrûr olma
Malla, mülkle mağrur olma
Değmez alâka-yı kalbe

Kulluk büyük ganimettir
Esas hedef âhirettir
Dünya zindan, esarettir
Değmez alâka-yı kalbe

Korun kinden, husumetten
Su-i zandan ve gıybetten
Hep uzak dur rekabetten
Değmez alâka-yı kalbe

Zarar gelir sana senden
Doymak bilmez nefs elinden
Ne var ise gayrı dinden
Değmez alâka-yı kalbe

Riya denen çamurdan kaç
Enaniyet, gururdan kaç
Elması al, kömürden kaç
Değmez alâka-yı kalbe

Halil, dünya diye diye
Gönlün döner puthaneye
Baki Rab’dan başka gaye
Değmez alâka-yı kalbe

İlgili Şiirler