Allah - İman - Tefekkür

ELHAMDÜLİLLÂHİ RABBİ’L ÂLEMÎN

Güneşi, kameri, tüm semavatı

Kâinatı, beni ve mevcudatı

Hiç yoktan, örneksiz Allah yarattı

Kur’an’da cevabı her sualimin

Elhamdülillahi Rabbil Âlemîn…

 

Onun dergâhıdır tek yurdum, yerim

Zikirde, tesbihte hep hücrelerim

Ya Rahman, Ya Rahim, Bismillah derim

Vird-i zebanımdır daim dilimin

Elhamdülillahi Rabbil Âlemîn…

 

Ağlasam da dünya denen gurbette

Ebedî gülerim ben âhirette

Yeter ki gideyim istikamette

İmandır ışığı istikbalimin

Elhamdülillahi Rabbil Âlemîn…

 

Acizlik yarama merhem sürendir
Muhtaçlık derdime derman verendir
Rızık, ışık, hava, su gönderendir
Çaresi Ondadır her ahvalimin
Elhamdülillahi Rabbil Âlemîn…

Kudretine perde bilip sebebi
Tarlaya tohum saç, dinle tabibi
Sonucu Hak’dan bil, ferah tut kalbi
Tevekkül, çaresi pürmelalimin
Elhamdülillahi Rabbil Âlemîn…

 

Mü’min yalnız değil dünya hanında
Rahim olan Allah her an yanında
İhtiyaç vaktinde, korku anında
Duadır ilacı türlü halimin
Elhamdülillahi Rabbil Âlemîn…

Kabir cennetlere götüren kapı
Rahmet-i Rahman’ın ölçülmez çapı
Azrail Mü’minin dostu ahbabı
Korkusunu yendik kabrin, ölümün
Elhamdülillahi Rabbil Âlemîn…

 

Halil yalnız Hakk’a intisap eyle

Dünyayı ismiyle iktisap eyle

Mahşeri, Sıratı hep hesap eyle

Halaskârı Allah, iki âlemin,

Elhamdülillahi Rabbil Âlemîn…

İlgili Şiirler