Ana - Baba - Evlât

EVLÂDIM

Evlâdım ölüme git, küfür yoluna gitme
Sarsılmaz, zayî olmaz, yüksek imana ulaş
Adını unut lakin Allah’tan gaflet etme
İbadetle, kullukla yüce Sultan’a ulaş

Faydasız ilme kulak asma çoğu yalandır
Lüzumsuz malumatı abes, falan filandır
Dine savaş açmışsa canavardır, yılandır
Cümlesini ezip geç, var git Kur’an’a ulaş

Kur’an hazinesine dalarsan gavvas gibi
İncileri toplarsın ehass-ı havas gibi
Her müşkili çözersin ehl-i ihtisas gibi
Kur’an’ın sırlarına, ilim irfana ulaş

Alemlerin Rabbinin Muhammed’dir habibi
Ruhların sultanıdır, gönüllerin tabibi
Akıllara muallim, nefislere mürebbî
İksir, formül, reçete olan Canan’a ulaş

Azgın deniz çıldırsa olsa zemheri, tipi
Sünnet-i Seniyyedir kurtuluş, imdat ipi
Adap ve düsturları sanki pusula gibi
Sahil-i selâmete, nurlu limana ulaş

Bazen yollar kararır, şaşırır kalır insan
Gece istila eder, gündüzler olur zindan
Peygamberler kandildir daima ve her zaman
İzlerini takip et, kutlu kervana ulaş

İbadetler sıhhattir, ruh ve kalbine kârdır
Ebedî hazineye kulluğun anahtardır
Namazı terk etmeyen daima bahtiyardır
Günde en az beş defa ulu divana ulaş

Ömür sermayesini kurtar nefsin elinden
Kork, titre hatta ağla gafletin bedelinden
Tesbih,tekbir ve şükrü eksik etme dilinden
Daimî huzurda dur, zikr-i Rahman’a ulaş

Sırat-ı müstakîmden mahrum etmesin Allah
Halil der ki bulunmaz gayrı yollar da felâh
Lâ ilâhe illallah Muhammed Resûlullah
Evladım son anında sen bu fermana ulaş

İlgili Şiirler