İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

GECELER

Haram yüklü sofrada gayr-ı meşrudur sohbet
Zinaya kapı açar nikahsızdır muhabbet
Kör Şeytan’ın kör oku şaşmaz, eder isabet
Zaman âhirzamandır, heyhat kirli geceler
Geceler âh geceler bin bir sırlı geceler

Şeytan kumandasıyla yapılırsa planlar
Musallat olur hemen türlü türlü yılanlar
Sonrası felâkettir, düşen gafiller anlar
Yoldan sapıtanlara pek zararlı geceler
Geceler âh geceler bin bir sırlı geceler

Karanlık çöktüğünde mü’mine ganimettir
Huzura varmak için bulunmaz bir nimettir
Evrad, ezkâr, teheccüd; hepsi ayrı servettir
İbadetle, Kur’an’la kutlu, nurlu geceler
Geceler âh geceler bin bir sırlı geceler

Zikir meclislerinde buluşur hep yârenler
Ebedî sâdetlere kapı açar yarınlar
Zâkirler yanar aşkla, çok sıcaktır bu anlar
Yürekleri üşütmez soğuk, karlı geceler
Geceler âh geceler bin bir sırlı geceler

Gece kıyama durur; bahtiyar, seçkin kullar
Her rekâtta açılır farklı mânevî yollar
Amel defterlerine hayır, hasenat dolar
Bire bin kazandırır böyle kârlı geceler
Geceler âh geceler bin bir sırlı geceler

Niâm-ı hikmetle dolu tefekkür maidesi
Nice keşfin miftahı marifetullah dersi
Manevî gavvas olmak isteyenin adresi
Halil seni bekliyor, bak esrarlı geceler
Geceler âh geceler bin bir sırlı geceler

İlgili Şiirler