İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

GÜCENDİRME

Kâbe yıkmak gibi suçtur
Can gönülü gücendirme
Sanma heva, zikre açtır
Ol bülbülü gücendirme

Karıncayı ezme asla
Yaban yerde gezme asla
Hazan olma, üzme asla
Gonca gülü gücendirme

Mana, hikmet sığmaz söze
Kabuğu geç, ulaş öze
Meyve kalmaz diye güze
Sakın dalı gücendirme

İnsan ömrü bir gün biter
Bülbül susar, baykuş öter
Sonu elbet kabre gider
Yolcu, yolu gücendirme

İman ruhun cennetidir
İki cihan lezzetidir
Peteğidir, şerbetidir
Aman balı gücendirme

Sakın nefse olma köle
Şaşsın sana yılan bile
Kem söz ile gıybet ile
Tatlı dili gücendirme

Aç gönlünü engin olsun
Himmet ehli dengin olsun
Cömertlikle zengin olsun
Bırak eli gücendirme

Halil sanma cennet hazır
Korku olsun sana nazır
Gönlün bulsun ihsan, huzur
Hâl ahvali gücendirme

İlgili Şiirler