İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

GÜNAHKÂRIN ARZU HÂLİ

Ben kimlere yalvarayım,
Senden başka Rabbim yok ki
Kime derdimi yanayım,
Başka bir Sahibim yok ki…

Mekân tuttum dergâhını
Bana başka dergâh yok ki
Göğe varan günahımı
Affedecek ilah yok ki…

Af, mağfiret menzilinden,
Başka adres, sokak yok ki
Bahsedilse Cehennemden,
Benim gibi korkak yok ki…

Günah aldım, günah sattım
Bundan büyük kesat yok ki
Tövbe ettim zira battım,
Aftan gayrı maksat yok ki…

Beni kovarsan kapından
Gidilecek kapı yok ki
Yer isterim dergahından,
Başka tarla tapu yok ki…

Sensin gönlümün tabibi,
İnsanlarda merhem yok ki
Herkes fakir benim gibi,
Ellerinde dirhem yok ki…

Ruhum tirter korkusundan,
Hekimlerde derman yok ki
Affedilmek muştusundan
Daha büyük ferman yok ki…

Yenemedim zalim nefsi,
Benim gibi esir yok ki
Azat etsem bir nefesi,
Heyhat bende iksir yok ki…

Çok pişmanım, nefse kandım;
Pürkusurum, sevap yok ki
Hesap sorar isen yandım;
Verilecek cevap yok ki…

Rahmetini lütfetmezsen
Eyvah başka fırsat yok ki
Rabbim eğer affetmezsen,
Kurtulmaya ruhsat yok ki…

Sen Tevvab’sın, sen Afuv’sun;
Başka melce, liman yok ki
Affet lütfen sen Ğafur’sun;
Hâli benden yaman yok ki…

Rabbim umut kesmem senden,
Bundan büyük günah yok ki
Rahman’sın sen, Rahim’sin sen,
Senden başka Allah yok ki…

Takat bitti, Halil bîtap,
Böyle ağır bir yük yok ki
Affetsen kim sorar hesap?
Rabbim senden büyük yok ki…

İlgili Şiirler