Allah - İman - Tefekkür

HER HAYIRLI İŞİN BAŞI BESMELE

Kalmasın istiyorsan işlerin noksan, yarım
Bozulmasın diyorsan kıvamın ve ayarın
Bu günden tedbiri al, sıkıntı çekme yarın
Bismillahla başla hep, işine gaflet katma
Hayırlı işin başı Besmeledir unutma!

Besmeledir âlemin, mevcudatın hâl dili
Mahlukatın erzaka böyle yetişir eli
İslâm’ın nişanıdır ezan, bayrak misali
Besmele vücudunda dolaşan kanın olsun
Hayatına, ömrüne can veren canın olsun.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla sen
Yardım, inayet iste Rabbinin kudretinden
Şefkat, merhamet bekle hudutsuz rahmetinden
Aciz ve fakir insan böyle erer feraha
Besmele mutluluktur, huzurdur kalbe, ruha.

Bismillahla başlanan cümle iş kolay olur
Kıymeti bilinmezse basit iş, olay olur
Mağrur olan, dünyada maskara, alay olur
Gafil yolcu başını taşlara vurur bin kez
Kâinat hâkiminin ismini al öyle gez.

Azgın denizde yüzer dünya denen sefine
Kurtulmak istiyorsan işte sana define
Her muradın verilir Besmele şerefine
Bismillah Müslümanın duasıdır, yâdıdır
Besmele şefaatçi, Besmele pusuladır.

Tırnak kadar çekirdek dağ gibi ağaç taşır
Kan ve gübre içinden tertemiz süt ulaşır
Zehirli arıya bak, bal yapmaya çalışır
Nasıl oluyor bunlar, hep Bismillah diyerek
Sakın dilden düşürme, Besmele her an gerek.

Yumuşak bitki kökü taşa geçirir tırnak
Hararette yanmıyor incecik, nazik yaprak
Cennet gibi yeşillik; simsiyah, kuru toprak
Bismillah hesabına gerçekleşir bu işler
Hep Allah’ın adıyla döner aylar, güneşler.

Madem Bismillah diyor atomlar ve küreler
Mademki hep Allah’a açılır pencereler
Halil ömrün boyunca söyle yüz bin kereler
Bismillahtır evradın, daimî zikrin senin
Esrar-ı Besmeleye ulaşsın fikrin senin.

İlgili Şiirler