İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

HÜRMETSİZLİK ETME 1

Kur’an’ına, imanına, dinine
Hürmetsizlik etme sakın aman ha!
Yüce Rabbin yasağına, emrine
Hürmetsizlik etme sakın aman ha!

Muhammed’dir Nebilerin bülbülü,
Habibullah o Allah’ın tek gülü,
İnsan değil tahkir eden Resûlü,
Hürmetsizlik etme sakın aman ha!

Dört Halife kutlu candır canıma,
Dil uzatma Aişe’ye anama,
Cehennemde, ateşlerde yan ama,
Hürmetsizlik etme sakın aman ha!

Sahabeler yıldızmisal kılavuz,
Dosta müşfik, düşmanlara pek yavuz,
Laf atanlar kuduz ittir, hem soysuz
Hürmetsizlik etme sakın aman ha!

İmam Âzam, Ahmed Hanbel Şafî’ye,
Hep saygı duy, onlar dinde takviye,
Mevlânalar, Nursî Hak’dan hediye,
Hürmetsizlik etme sakın aman ha!

Alimlerin mürekkebi mukaddes,
Meslekleri ilim, irşad, sohbet, ders,
Ehl-i Sünnet Hakk’a giden tek adres,
Hürmetsizlik etme sakın aman ha!

Kadir, kıymet bilen kimse Halil’dir,
Nankör olan pek alçaktır, zelildir,
İslâmiyet güneş gibi delildir,
Hürmetsizlik etme sakın aman ha!

İlgili Şiirler