Namaz - İbadet - Fazilet

İHLAS ŞİİRİ

İstemem şan şöhret, makam mertebe
Servette gözüm yok etmeyin hibe
Mademki dünyada insan göçebe
Allah razı olsun deseniz yeter…

Menfaat, dostluğu öldüren mayın
Muhabbetim halis, rüşvet sanmayın
Yanımda parayı pulu anmayın
Allah razı olsun deseniz yeter…

Mü’minler tuğladır, muhabbet harçtır
Her kim bizden değil komşusu açtır
Kardeşine sahip çıkmak bir borçtur
Allah razı olsun deseniz yeter…

Yardım bekler iken fakir fukara
Biriktirmek haram altın ve para
Düzeldiyse merhem sürdüğüm yara
Allah razı olsun deseniz yeter…

Âhiret dünyaya peşkeş çekilmez
Üç kuruş hayrım var kimseler bilmez
İltifat etmeniz işime gelmez
Allah razı olsun deseniz yeter…

Dünyada bıraktık iyi kötü iz
Dinime şahitlik eder misiniz
Nasıl adam diye sorulursa siz
Allah razı olsun deseniz yeter…

Hayır dua eden varsa arkamdan
Korkmam gayrı ölüm tutsa yakamdan
Bahsolursa Halil denen adamdan
Allah razı olsun deseniz yeter…

İlgili Şiirler