İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

İMAN EN YÜCE RÜTBE, KULLUK EN BÜYÜK DEĞER

İmanınla, dininle ömrünü bahar eyle
Ezelî mahbub Allah, yalnız onu yar eyle
Kullukta karar eyle, Rahman’a firar eyle
Fıtratın hakkını ver, insanlık sırrına er
İman en yüce rütbe, kulluk en büyük değer

Acizlikle yoğurmuş Yaradan hamurunu
Tevazuyla temizle gururun çamurunu
Tövbeyle çek özüne mağfiret yağmurunu
Olmalısın muhakkak Allah’a abd ve asker
İman en yüce rütbe, kulluk en büyük değer

Meyve vermeyen ağaç, odundan ibarettir
Sütü yoksa koyunun, kesilip yenen ettir
Unutma, gaflet etme: Bedenin emanettir
Bahtiyar kul namazla, ibadetle şükreder
İman en yüce rütbe, kulluk en büyük değer

Fakirsin, zengin Allah; zayıfsın, Kadir Allah
Herşeye güç yetiren Kavî, Muktedir Allah,
İkram, ihsan gönderir; himaye eder Allah
Gına ve kudretiyle dosttur, daim beraber
İman en yüce rütbe, kulluk en büyük değer

Gayrı yollara sapan çeker türlü cefayı
Yegâne rehberin bil Muhammed Mustafa’yı
Dünyada mutluluğu, âhirette sefayı
Sonsuz ecri, ücreti bulmak istersen eğer
İman en yüce rütbe, kulluk en büyük değer

Kâfir idamlık mahkum, dinsizlik kör bir bıçak
Gerçeklerle yüzleşmez, ömür boyu hep kaçak
Onun yeri, mekânı pek aşağı, çok alçak
Yakasını bırakmaz asla zehirli keder
İman en yüce rütbe, kulluk en büyük değer

Halil yarın şerefin kulluğunla ölçülür,
Mahşerde günah sevap neyin varsa dökülür,
Burda tedbir almazsan, orda boynun bükülür,
Bu nasihat, bu şiir aklı olana yeter;
İman en yüce rütbe, kulluk en büyük değer.

İlgili Şiirler