İslâm Âlemi - Türkiye - Memleket

KAHIR UMMANIMSIN MESCİD-İ AKSA

İslâm’ın birinci kıblesiydin sen
Mi’racın kokusu yayılır senden
Emanettin bize Selahaddin’den
Lâkin hüsranımsın Mescid-i Aksa

Siyonist alçaklar kuyunu kazar
Sapanlı çocuklar planı bozar
Nice masumlara sen oldun mezar
Feryat, figanımsın Mescid-i Aksa

Yakub’un gözyaşı halâ dinmedi
Yusuf zindanlardan henüz dönmedi
Nerde kaldı İsa yere inmedi
Derdim, dermanımsın Mescid-i Aksa

Çaresizlik kırmış benim elimi
Yahudi korkusu bükmüş belimi
Ömer tükürürdü görse halimi
Utanç fermanımsın Mescid-i Aksa

Ölüyü dirilten İsa nerede?
Firavun’u yenen Musa nerede?
Denizleri yaran asa nerede?
Kahır ummanımsın Mescid-i Aksa

Sevinmek istedim yarıda kaldı
Ümit gemilerim karada kaldı
Elim bağrımdaki yarada kaldı
Kanayan yanımsın Mescid-i Aksa

Ne olur yönümü bulayım artık
Müjdenle bahtiyar olayım artık
Vuslatınla nefes alayım artık
Canım, cananımsın Mescid-i Aksa

Hür olmanı bekler Mekke, Medine
Ayasofya ağlar senin derdine
Nasıl el sürerler hicap perdene
Şerefim, şanımsın Mescid-i Aksa

Uzaklaşsın senden hain kalleşler
Yanından, yörenden çekilsin leşler
Gitsin yarasalar, kaçsın baykuşlar
Benimsin, benimsin Mescid-i Aksa

Ruhum sana muhtaç, gönlüm sana aç
Yalnız sende tiryak, tek sende ilaç
Süleyman mescidi, mabed-i miraç
Canımsın, kanımsın Mescid-i Aksa

Her vakitte, her an yüreğimdesin
Her zaman, her nefes ciğerimdesin
Daim duamdasın, dileğimdesin
Vird-i zebanımsın Mescid-i Aksa

Sen kara sevdamsın, sen gurbetimsin
Sen çile yumağım, dert nöbetimsin
Sen bitmeyen cezam, müebbetimsin
Hapsim, zindanımsın Mescid-i Aksa

Kanserim, veremim, depremim sensin
İffetim, namusum, mahremim sensin
Eyvah ki ağıtım, matemim sensin
Acım, hicranımsın Mescid-i Aksa

Ne sen benimlesin, ne ben bendeyim
Uğursuz, talihsiz, kötü gündeyim
Sen böyle oldukça Cehennemdeyim
Cennet mekânımsın Mescid-i Aksa

Halil der ki böyle olmaz akıbet
Kırılır pranga, zincirler elbet
Mutlu sonu bekler Müslüman ümmet
Öksüz romanımsın Mescid-i Aksa

İlgili Şiirler