İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

KUR’AN’I OKU, DİNLE, HAYATINA TATBİK ET

Ey insan abes değil; ruhun, kalbin, vücudun,

Büyük hikmete gebe yaratılman, icadın,

Muradı nedir öğren, ne istiyor Mûcid’in?

Dünyada misafirsin, malın mülkün emanet;

Kur’an’ı oku, dinle, hayatına tatbik et.

 

Şu dünya rüyasını hayra yormak istersen,

Nefsi terbiye edip, kibri kırmak istersen,

Sahil-i selâmete eğer varmak istersen,

Faydalı ilim lazım, ihlâslı amel elbet;

Kur’an’ı oku, dinle, hayatına tatbik et.

 

Gün gelir de çıkarsın ahiret seferine,

Varırsın pek dehşetli, korkunç mahşer yerine,

Ulaşmayı dilersin selâmete, serine,

Son durağın, menzilin olsun istersen Cennet,

Kur’an’ı oku, dinle, hayatına tatbik et.

 

Dalalet vadisinde şaşıp kaldı nicesi,

Kiminin gündüzü yok, bitmedi hiç gecesi,

Rehbersiz, yolsuz kalmak çoğunun işkencesi,

Sırat-ı mustakimdir en doğru istikamet;

Kur’an’ı oku, dinle, hayatına tatbik et.

 

Türlü güzel nimetler Kur’an bahçesindedir,

Bahtiyar olmak için doğru adres dindedir,

Hayırların, nurların cümlesi bu yöndedir,

Yoldaşım olsun dersen, mutluluk ve saadet,

Kur’an’ı oku, dinle, hayatına tatbik et.

 

Yeterki iman olsun, hastalık afiyettir,

Çekilen sıkıntılar günaha keffarettir,

Zahmet rahmete dönen manevi berekettir,

Musibet ne demek, nasıl derman olur dert?

Kur’an’ı oku, dinle, hayatına tatbik et.

 

Allah ilmini öğren, seçkinlerden olursun,

Bir yaprakta yüz kitap mana, mesaj bulursun,

Esma penceresinden bakar ibret alırsın,

Bil ki Marifetullah paha biçilmez servet;

Kur’an’ı oku, dinle, hayatına tatbik et.

 

Yalnız ebedi aşkın karargâhıdır kalbin,

Mahbub-u Ezelî’nin nazargâhıdır kalbin,

Huzur atmosferinin anahtarıdır kalbin,

Ruhuna nefes, hayat, can İlâhî muhabbet;

Kur’an’ı oku, dinle, hayatına tatbik et.

 

Kur’an’da türlü erdem, asalet, edep, hayâ,

Fıtratların cilası onda mânevi boya,

Tâbî olan eşkiya, olur birden evliya,

Ömrüne maya olsun güzel ahlâk, fazilet;

Kur’an’ı oku, dinle, hayatına tatbik et.

 

Mü’minlerin minhacı Sünnet-i Seniyyedir,

Terakkî zembereği ahval-i Nebî’dedir,

Kurtuluş vesikası Peygamber elindedir,

Yolda kalmamak için pusulan olsun Sünnet,

Kur’an’ı oku, dinle, hayatına tatbik et.

 

Hak yegane hakimdir, batıl zail olacak,

Yıkılacak tağutlar, putlar yerde kalacak,

Kur’an’ın sabahında cihan nuru bulacak,

Zafer İslâmın elbet, Mü’minlerin akıbet;

Kur’an’ı oku, dinle, hayatına tatbik et.

 

Haramlardan kaçanlar, Cennete koşanlardır,

Hevada boğulmayıp günahı aşanlardır,

Nefsine dizgin takan bahtiyarlar onlardır,

Takva gibi nimet yok, şerefli rütbe iffet;

Kur’an’ı oku, dinle, hayatına tatbik et.

 

Cümle ağaç, nebatat hizmet eder hep sana,

İnek, koyun, at vermiş dizginini insana,

Bu ikramı düşün de teşekkür et Rahman’a

Tefekkür hazinesi büyük devlet, ganimet;

Kur’an’ı oku, dinle, hayatına tatbik et.

 

Allah’ın rahmetidir, Halil’in sığınağı,

İmandır, itikattır hazan uğramaz bağı,

Mahrum kalan bedbahtlar hayvandan da aşağı,

Uzak olması için küfür, dalâlet, gaflet,

Kur’an’ı oku, dinle, hayatına tatbik et.

İlgili Şiirler