Namaz - İbadet - Fazilet

LEZZETLİ AÇLIK ORUÇ

İslâm şeâiridir
Lezzetli açlık oruç
Beş şartından biridir
Lezzetli açlık oruç

Beden için bir zekât
Nefse karşı güç, takat
Kolay değildir fakat
Lezzetli açlık oruç

Şükrün arşı, miracı
Faziletin ağacı
Sabırsızlık ilacı
Lezzetli açlık oruç

Nankörlüğü öldürür
Kalbi, ruhu güldürür
Nefse haddi bildirir
Lezzetli açlık oruç

Uzak tutar günahtan
Pişmanlıktan eyvahtan
İhsan, ikram Allah’tan
Lezzetli açlık oruç

Bedene büyük rahat
Oksijen, ab-ı hayat
Nefis, şeytanla cihat
Lezzetli açlık oruç

Manevî afiyettir
Hem perhiz hem diyettir
Misilsiz ibadettir
Lezzetli açlık oruç

Kalbe, ruha şifadır
Gönüllere safadır
Bir tek nefse cefadır
Lezzetli açlık oruç

Zordur geçim zahmeti
Fakir bekler şefkati
Zengin için empati
Lezzetli açlık oruç

Onda var bin faide
Halil et istifade
İslâmî bir kaide
Lezzetli açlık oruç

İlgili Şiirler