Belâ - Musibet - Hastalık

MEVLÂ GÖRELİM NEYLER, NEYLERSE GÜZEL EYLER

Kadere isyan eden başını örse vurur
Rabbanî fiillere laf atan diller kurur
Rahmeti tenkit eden rahmetten mahrum olur
Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Cemil olan Allah’tan yalnız güzellik gelir
Çirkinlikten münezzeh, uzak Ona cümle kir
Kuluna ne yakışır, ne güzeldir O bilir
Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Sen hevesle istersin Allah verir hikmetle
Hayırlıysa hakkında ihsan eder rahmetle
Zulümden müberradır, her işi merhametle
Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Rahman Rahimdir Allah sonsuzdur merhameti
Herşeyi kuşatmıştır nihayetsiz rahmeti
Her canlıya yetişir yardımı, inayeti
Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Şifa yüklü kervandır hastalıklar aslında
Karanlık musibetin sabah var arkasında
Belâ ehli yapacak sonsuz bayram yakında
Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Çektiğin her zahmette günahların dökülür
Ruhunu hançerleyen yılan, akrep sökülür
En yüce makamlara musibetle çıkılır
Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Bazen cennet bildiğin cehennem gibi yerdir
Sen hayır zannedersin lâkin gördüğün şerdir
Düşmez kalkmaz bir Allah, hep şaşıran beşerdir
Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Büyük dertler verildi Hazreti Muhammed’e
Belâ ihsan, ikramdır ehl-i aşk, muhabbete
Sen ganimet, servet bil sabreyle musibete
Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Bir ikazdır, ihtardır kaderden atılan taş
Hatanı anladıysan zarar yok, yarılsın baş
Tövbeyle dön Rabbine korkma, etme hiç telaş
Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Erzurumlu İbrahim Hakkı’ya ittibaen
Kader ne hükmettiyse rıza göster daim sen
Hikmet ehli kul gibi tekrar et Halil aynen
Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler.

İlgili Şiirler