Ölüm - Kabir - Âhiret

NE CEHENNEM LÜZUMSUZ, NE CENNET UCUZDUR

Zulüm saltanatında, zalim yaşar izzetle
Mazlum ise perişan, geçer günü zilletle
Böyle bitemez hayat, haksız bir akıbetle
Tam tecellî edecek, mahşer günü adalet
Ne Cehennem lüzumsuz, ne de ucuzdur Cennet.

Kafir, zındık dinsizlik şarabıyla olur mest
Allah’a savaş açar, fermanına çeker rest
Mü’min kirden uzaktır, imanla alır abdest
Ebrar ile füccarın menzili farklı elbet
Ne Cehennem lüzumsuz, ne de ucuzdur Cennet.

Günahtaki pis lezzet fasıkı berbat eder
Haram içinde yüzer, tövbe etmeden gider
Mü’min günahtan korkar; yılan, akrep zanneder
Fısk çamuru çok kötü, takva büyük bir nimet
Ne Cehennem lüzumsuz, ne de ucuzdur Cennet.

Kul hakkına girenler, yetim hakkı yiyenler
Faizle semirenler, haram ile doyanlar
Bunların gölgesinden korkup uzak olanlar
Aynı kefeye konmaz, ayrı olur akıbet
Ne Cehennem lüzumsuz, ne de ucuzdur Cennet.

Allah, iman aşkıyla, derdiyle tutuşanı
Kur’an affeder mi hiç zindanlara atanı
İzin verilir çünkü dünya sınav meydanı
Zalimin yakasından tutulacak nihayet
Ne Cehennem lüzumsuz, ne de ucuzdur Cennet.

Hesap, mizan, sıratı Halil sen de görürsün
İnşallah cennetlere inayetle yürürsün
Allah’ı inkar eden sürüm sürüm sürünsün
Ahireti çok elim, bulamazsa hidayet
Ne Cehennem lüzumsuz, ne de ucuzdur Cennet.

İlgili Şiirler