Hz. Muhammed (asm) - Enbiya - Nübüvvet

SAHİBÜ’L MİRAÇ

Kur’an’ın tercümanı
Mü’minlerin emanı
İnsanlığın dermanı
Göklerde adı Ahmet
Odur âleme rahmet

Yeryüzünün şerefi
Semavatın eşrefi
İnci mercan sadefi
Meleklere nurdan taç
Odur sahibü’l Miraç

Yüce Rabbin yaveri
Enbiyanın serveri
İsra onun seferi
Uruc etti semaya
Sidertü’l Münteha’ya

Kab-ı Kavseyn’i geçti
Aşk şarabını içti
Rü’yetullahı seçti
Aştı yetmiş bin perde
Miraç denen seferde

Gönüllerin tabibi
Burak, Refref Sahibi
Ol Rahman’ın Habibi
Keşf eyledi esrarı
Açıldı hilkat sırrı

Hayırlı haber veren
Muştu, müjde getiren
Cebrail ona yâren
Göklerin nazlı gülü
Odur Kur’an bülbülü

İlgili Şiirler