Allah - İman - Tefekkür

SULTAN-I KAİNAT BİR

İnsanın düşmanı çok, gücü kudreti azdır
İhtiyacı pek fazla, sermayesi ayazdır
Tek çıkar yol Allah’a ilticadır, niyazdır
Lâilaheillallah Sultan-ı Kâinat bir
Derdini, hacetini yalnız Allah’a bildir.

En gizli arzuların yalnız O’nun ilminde
Yeryüzü ve gökyüzü yalnız O’nun emrinde
Hayalinde ne varsa O’nun hazinesinde
Lâilaheillallah Sultan-ı Kâinat bir
Derdini, hacetini yalnız Allah’a bildir.

Sebebe riayet et, sonucu bağla Hakk’a
Nimeti veren Allah, rağbet eyleme halka
Kimseye minnet etme, kul ol yalvar Halik’a
Lâilaheillallah Sultan-ı Kâinat bir
Derdini, hacetini yalnız Allah’a bildir.

Parayla, hazineyle şifa satın alınmaz
Makamda, kariyerde sevinç, safa bulunmaz
Duasız, ibadetsiz asla mutlu olunmaz
Lâilaheillallah Sultan-ı Kâinat bir
Derdini, hacetini yalnız Allah’a bildir.

İzni yoksa evine hiç bir düşman giremez
En büyük zalim olsa defterini düremez
Muhafaza ederse kimse zarar veremez
Lâilaheillallah Sultan-ı Kâinat bir
Derdini, hacetini yalnız Allah’a bildir.

Bir mikrop yıkar seni kudretine güvenme
Musibet adam seçmez şöhretine güvenme
Zenginlik para etmez servetine güvenme
Lâilaheillallah Sultan-ı Kâinat bir
Derdini, hacetini yalnız Allah’a bildir.

Bilinmez yollar açar denizde ve karada
Her müşkili halleder, insan erer murada
Mülkün sahibi Allah, O’nun kudret, irade
Lâilaheillallah Sultan-ı Kâinat bir
Derdini, hacetini yalnız Allah’a bildir.

Halil der ki tevazu Müslüman’ın adresi
Acizlik, fakirliktir terakkî vesilesi
Sona erdirmek için bunalımı, stresi
Lâilaheillallah Sultan-ı Kâinat bir
Derdini, hacetini yalnız Allah’a bildir.

İlgili Şiirler