Hz. Muhammed (asm) - Enbiya - Nübüvvet

UĞRUNA ÖMRÜMÜ YAKSAYDIM KEŞKE

Efendim yanına gelseydim erken
Gül yüzüne bir kez baksaydım keşke
Anam babam feda deyip yürekten
Uğruna ömrümü yaksaydım keşke.

Bedir’de olurdu cengimin ilki
Uhud’da canımı verirdim belki
Yetmiş Sahabeyi götüren sel ki
Onlara karışıp aksaydım keşke.

Akabe’de sana verseydim ahit
Mekke’nin fethine olsaydım şahit
Gazalarda olup şanlı mücahid
Yıldırımlar gibi çaksaydım keşke.

Ebu Cehil, Utbe cümle imansız
Pusu kurmak için bekler zamansız
Ardından yürüyüp ofsuz, amansız
Küfrün boğazını sıksaydım keşke.

İslâm’ın olacak en yüksek sada
Bir can değil bin can uğruna feda
Huneyn’de, Yermük’te uzak diyarda
Şehadet tacını taksaydım keşke.

Yanında olsaydım seferde, harpte
Hakkı yüceltirdim şarkta ve garpta
Hazreti Ali’ye Halil olup da
Müşrik kalesini yıksaydım keşke.

İlgili Şiirler