İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

YÜZÜN SUYU HÜRMETİNE

Kuzu, kurdu bilsin gardaş,
Fare, kediyi arkadaş,
Yemiş versin, yeşersin taş,
Yüzün suyu hürmetine.

Yürü, cennetleri ara,
Yürüsün halk ardınsıra,
Beyazdan ak olsun kara,
Yüzün suyu hürmetine.

Din uğruna dokuz doğur,
Âlemi imanla yoğur,
Ezel-ebed parlasın nur,
Yüzün suyu hürmetine.

Gönül şehri yurdun olsun
Sema ehli ordun olsun
Bayram her an, her gün olsun
Yüzün suyu hürmetine.

Gitsin gece, kalsın nehar
Mevsim daim olsun bahar
Şeytanlar etsin intihar
Yüzün suyu hürmetine.

Dünya görsün Mü’min nedir?
“İşte budur işte!” dedir,
Dile gelsin destan, şiir
Yüzün suyu hürmetine.

Halil daim seni özler
Dua eder yolun gözler
Ay gibi parlasın yüzler
Yüzün suyu hürmetine

İlgili Şiirler