İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

AND OLSUN KALEME, YAZDIKLARINA

Yaradan Rabbinin adıyla oku (1)
Varlığı hakkında olur mu kuşku (2)
Allah dostlarına yok hüzün, korku (3)
And olsun kaleme, yazdıklarına (4)

Allah semavatın, arzın nurudur (5)
Mü’minlere dosttur, koruyucudur (6)
Kur’an şüphesizdir, haktır, doğrudur (7)
And olsun kaleme, yazdıklarına (8)

Muhammed son Nebi, Resûlullahtır (9)
Yardımcısı arşın Rabbi Allah’tır (10)
Kim tâbî olursa sonu felâhtır (11)
And olsun kaleme, yazdıklarına (12)

Kurtuluş, mutluluk İslâm dininde (13)
Yegane hak dindir Allah indinde (14)
Müjde ve’lakıbet lilmuttegînde (15)
And olsun kaleme, yazdıklarına (16)

İnsanı yarattı bir damla sudan (17)
Dünya imtihana, sınava meydan (18)
Nihayet kurulur mahkeme, mizan (19)
And olsun kaleme, yazdıklarına (20)

Allah’adır kulluk, rükû ve secde (21)
Zikreden kalp erer huzura, vecde (22)
Kurtulur ihlâsı bulan sadece (23)
And olsun kaleme, yazdıklarına (24)

Altından ırmaklar akan cennetler (25)
Ebedî mutluluk, sonsuz lezzetler (26)
Mü’minleri bekler hep saadetler (27)
And olsun kaleme, yazdıklarına (28)

Halil ubudiyettir hilkat-i ins, cin (29)
Hayatın, mematın hep Allah için (30)
Hak yol dururken sapıtmak niçin? (31)
And olsun kaleme, yazdıklarına(32)

Dipnotlar

1)Alak, 96/1

2)İbrahim, 14/10

3)Yûnus, 10/62

4)Kalem, 68/1

5)Nur, 24/35

6)Bakara, 2/257

7)Secde, 32/2

8)Kalem, 68/1

9)Ahzâb, 33/40

10)Tevbe, 9/129

11)Âl-i İmran, 3/31

12)Kalem, 68/1

13)Nisa, 4/13

14)Âl-i İmran, 3/19

15)Kasas, 28/83

16)Kalem, 68/1

17)Yasin, 36/77

18)Bakara, 2/155

19)Enbiya, 21/35

20)Kalem, 68/1

21)Necm, 53/62

22)Ra’d, 13/28

23)Zümer, 39/2

24)Kalem, 68/1

25)Ankebut, 29/58

26)Zümer, 39/73

27)Enfal, 8/4

28)Kalem, 68/1

29)Zâriyât, 51/56

30)En’âm, 6/162

31)Nisa, 4/115

32)Kalem, 68/1

İlgili Şiirler