İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

HAZRETİ İNSAN

Lâyık görülen kimdir hilafet rütbesine
Kimin için açıldı büyük, gizli hazine
Meleklerin Adem’e secdesinin sırrı ne
Tefekkür et, sorgula kimdir Hazreti insan?

İlâhî maksat neydi, peygamberler gönderdi
Varlığını, birliğini neden, niçin bildirdi
Vahyin muhatabı kim, kime kitap indirdi
Tefekkür et, sorgula kimdir Hazreti İnsan?

Sermayesi pek zengin; elmas, mercan, incidir
İmtihanı şiddetli, yolu uzun incedir
Bu dünya sürgününde Ademoğlu necidir
Tefekkür et, sorgula kimdir Hazreti insan?

Kâinat anahtarı akıl ona verilmiş
Şu yeryüzü sofrası onun için serilmiş
Ebedî aşka namzet kimin kalbi seçilmiş
Tefekkür et, sorgula kimdir Hazreti insan?

İnsanoğlu zerredir lâkin arşa gebedir
İçinde âlem gizli; çok kıymetli habbedir
Menzili cennet olan yolcudur, göçebedir
Tefekkür et, sorgula kimdir Hazreti insan?

Kâinat şiirinin özel bercestesidir
Hilkat kasidesinin en güzel bestesidir
Bin bir renkli çiçektir, seçkin gül destesidir
Tefekkür et, sorgula kimdir Hazreti insan?

Şecere-i hilkatin çekirdeği, meyvesi
Şu varlık âleminin yaradılış gayesi
Odur odak noktası, esası, sermayesi
Tefekkür et, sorgula kimdir Hazreti insan?

En mükerrem varlıktır, eşref-i mahlukattır
Âlemin kıvamıdır, İlâhi bir sıbğattır
Kudret mucizesidir, çok antika sanattır
Tefekkür et, sorgula kimdir Hazreti insan?

Teknoloji üreten ilim, istidat onda
Her spora yatkınlık, her türlü sanat onda
Hikmet, fikir, felsefe, üstün belağat onda
Tefekkür et, sorgula kimdir Hazreti insan?

Halil hıyanet etme emanet-i kübraya
Peşkeş çekme gönlünü üç kuruşluk dünyaya
Hangi sırlar akseder ruhundaki aynaya
Tefekkür et, sorgula kimdir Hazreti insan?

İlgili Şiirler