Hz. Muhammed (asm) - Enbiya - Nübüvvet

ŞEHİTLERİN SEYYİDİ HZ. HAMZA

Seni gören müşrikler hemen kaçardı
Kükremenle akıllar baştan uçardı
Bakışın düşmanlara korku saçardı
Yiğitlerin Seyyidi Hazreti Hamza…

Bedir’de en öndeydin, bakmadın geri
Şimşek olup yürüdün titrettin yeri
Kılıcınla devirdin pek çok kafiri
Yiğitlerin Seyyidi Hazreti Hamza…

Mü’minlere, Resûle kol kanat gerdin
Allah’ın arslanıydın, ne büyük erdin
Din uğruna canını Uhud’da verdin
Şehitlerin Seyyidi Hazreti Hamza…

Ölü değil dirisin çünkü şehitsin
Bahtiyarsın, mesutsun, Hakk’a şahitsin
Şehadet fermanısın, büyük akitsin
Seyyidlerin Seyyidi Hazreti Hamza.

Vahşi mızrağı attı, göğsünden vurdu
Peygamber “amcam” dedi, hep seni sordu
Bedenini görünce dünyalar durdu
Şehitlerin Seyyidi Hazreti Hamza…

Vücudun parçalandı koyun misali
Seni arşa çıkardı Vahşi’nin eli
Menzilin pek yücedir, makamın âlî
Cennetlerin Seyyidi Hazreti Hamza.

Peygamberin amcası kahraman Hamza
Şanlı tarihe attın kanınla imza
Daim seni alkışlar yeryüzü feza
Şehitlerin Seyyidi Hazreti Hamza…

Allah’ın Habibinin halili sensin
Şecaatin, mertliğin meali sensin
Şehadetin en parlak kandili sensin
Şehitlerin Seyyidi Hazreti Hamza…

İlgili Şiirler