Belâ - Musibet - Hastalık

KADERE İMAN EDEN KEDERDEN EMİN OLUR

Tesadüfe tesadüf edilmez kâinatta
Hep hayır, hep rahmet var İlâhî icraatta
Huzurun anahtarı Nebevî nasihatta:
Kadere iman eden, kederden emin olur.

Şöyleydi yok böyleydi deyip canını sıkma
Allah’ın takdirine razı ol, karşı çıkma
Dostunun, ahbabının gönülevini yıkma
Kadere iman eden, kederden emin olur.

Sana senden ziyade merhametlidir Allah
Kullarına zulmetmez adaletlidir Allah
İşinde abes olmaz hep hikmetlidir Allah
Kadere iman eden, kederden emin olur.

Nedir bu nazın, kahrın vücut senin değil ki
Senin olsa şekvaya hakkın olurdu belki
Mülkün Sahibi Allah; itaat et ve bil ki
Kadere iman eden, kederden emin olur.

Musibetin gelmesi şefkattir, merhamettir
Kirlerden arındırır, günaha keffarettir
Mânevi makamlara uçuran seyahattir
Kadere iman eden, kederden emin olur.

İsyan ile değişmez asla alınyazısı
Kaderde yazılmışsa olur elbet kazası
Tevekkülle, teslimle geçer kalbin sızısı
Kadere iman eden, kederden emin olur.

Evham, şüphe, vesvese enkazında ezilme
Kale gibi metin ol, bir tokatla çözülme
Allah Rahim, Kerim’dir; bu da geçer üzülme
Kadere iman eden, kederden emin olur.

Halil der ki bu dünya imtihan, sınav yeri
Elbette eksik olmaz derdi, gamı, kederi
Zahmet, rahmet olacak; suçlama hiç kaderi
Kadere iman eden, kederden emin olur.

İlgili Şiirler