İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

KURTULUŞU İSTERSEN YOL ALLAH’IN YOLUDUR

Nefisle can ciğersin, seccadeye dargınsın,

Günahlarda mahirsin, ibadette yorgunsun,

Takvaya yabancısın, haramlara vurgunsun,

Rezillik buna denir, hakiki zillet budur;

Kurtuluşu istersen, yol Allah’ın yoludur.

 

Dünya gündemin yoğun, dinî sohbetin yok,

Mal mülke çok hırslısın, âhiret gayretin yok,

Sonum  ne olur diye merakın, hayretin yok

Müflislik buna denir, işte hasaret budur;

Kurtuluşu istersen, yol Allah’ın yoludur.

 

Dost, ahbaba yakınsın, Allah’a çok uzaksın

Şeytanla samimisin, Peygambere ıraksın

Kur’an’a yabanisin, dinden yana kuraksın

Yalnızlık buna denir, hakiki gurbet budur;

Kurtuluşu istersen, yol Allah’ın yoludur.

 

Dinden uzak olmaktan cümle dert hayırlıdır

Allah’ı tanımamak kanserden kahırlıdır

İmansızlık belâsı depremden zararlıdır

Bedbahtlık buna denir, işte musibet budur

Kurtuluşu istersen, yol Allah’ın yoludur.

 

Yabancı dil konuşur, dua zikir bilmezsin

Çok kitap okumuşsun, Kur’an’dan habersizsin

Her konuda bülbülken dinde neden sessizsin

Cahillik buna denir, işte cehalet budur;

Kurtuluşu istersen, yol Allah’ın yoludur.

 

Zavallı nefsin olmuş Şeytanın talebesi

Sana emir yağdırır İblis’in vesvesesi

Güya giydiğin libas hürriyet elbisesi

Ahmaklık buna denir, işte esaret budur

Kurtuluşu istersen, yol Allah’ın yoludur.

 

Devir bütün putları Halil İbrahim gibi

Cümle hastalıklarının bil ki dindir tabibi

Allah’a kul olmaktır bahtiyarlık sebebi

Mutluluk buna denir, hakiki cennet budur.

Kurtuluşu istersen, yol Allah’ın yoludur.

İlgili Şiirler