İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

SENİ BİR GÖREN VAR

Kapılar kapanıp yalnız kalınca
Seni bir gören var, yalnız değilsin
Karanlık bastırıp gece olunca
Seni bir gören var, yalnız değilsin

Kendini başıboş zannetme sakın
İffeti terk etme edebi takın
Her türlü günahı işlersin lâkin
Seni bir gören var, yalnız değilsin

Ona inanmayan sefil olsan da
Nefsine güvenip kefil olsan da
Şaşırtsan, sapıtsan, gafil olsan da
Seni bir gören var, yalnız değilsin

Güvenme ömrüne su gibi akar
Yaptığın yanına sanma kalır kâr
Her türlü ayıbın olur âşikâr
Seni bir gören var, yalnız değilsin

Sığındığın gaflet kirli yorgandır
Günahlar mahşerde yağlı urgandır
İster inan ister kendini kandır
Seni bir gören var, yalnız değilsin

Nefse köle oldun Halil daima
Devekuşu gibi başını kuma
Saklanayım diye sokarsın ama
Seni bir gören var, yalnız değilsin

İlgili Şiirler