İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

YÜRÜ YİĞİDİM YÜRÜ

Yürü yiğidim yürü; bakma sakın ardına
Vuslat nazlanmaz gayrı gelir gönül yurduna
Soğuk sürmez ebedî, biter elbet fırtına
Çiçek sarar her yanı, dört mevsim bahar olur…

Yürü yiğidim yürü zulmetin sonu yakın
Sanma ki bahtımıza nurlu istikbal dargın
Durma haykır müjdeyi ışığı sensin halkın
Oku ayetü’nnûru zevalsiz nehar olur…

Yürü yiğidim yürü nefsi gardaş edinme
Naehil, namahremi asla sırdaş edinme
Münafığa dikkat et, dost arkadaş edinme
Yoksa halin perişan, hayatın zehir olur

Yürü yiğidim yürü cennet eyle dünyayı
Gerçeğe döndür artık bin senelik rüyayı
Gönüllere nakşeyle Muhammedî sevdayı
O vakit kalp hazine, muhabbet cevher olur

Yürü yiğidim yürü küfür, zulüm gebersin
Yetimin gülsün yüzü, mazlum murada ersin
Gayretinin, şevkinin Allah ecrini versin
Bire bindir kazancın, damla su nehir olur.

Yürü yiğidim yürü gaza, sefer durmasın
Şeytan zehirli okla şehvetinden vurmasın
Günah bataklığına ayakların varmasın
Herşey tersine döner, umutlar kahır olur.

Yürü yiğidim yürü azmin kurtarsın asrı
Adaletin hükmüyle yıkılsın zulüm kasrı
Tam tecellî eylerse hikmet-i hilkat sırrı
Yanar yalan harmanı, hakikat zâhir olur.

Yürü yiğidim yürü zaman âhir zamandır
Halil’in sığınağı gönlündeki limandır
Hüsn-ü zannımı kırma yoksa halim yamandır
Başka bahara kalır, bayramlar têhir olur.

İlgili Şiirler