İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

TAŞ DUVAR

Taş duvar yapmayı hüner belleme
Gönül denen evi yıktıktan sonra
Sen iyilik yapma, bırak elleme
Fakire, kibirle baktıktan sonra

Kâbe’de bulunsan her yıl, her ayda
Kanatlanıp uçsan tavafta, sa’yda
Hep Ravza’da namaz kılsan ne fayda?
Kalbine putları diktikten sonra

Fukaraya ekmek, aş yedirsende
Böyle cömert adam yok dedirsende
Yüksek bir fazilet sayılmaz sende
Herkesin başına kaktıktan sonra

Allah için maldan, makamdan geçsen
Şerden uzak durup hep hayrı seçsen
Neye yarar Zemzem kuyusu açsan?
Gururla, minnetle aktıktan sonra

Sakın büyük görme Halil kendini
Süflî arzulara satma dinini
Geç kalmış pişmanlık kurtarmaz seni
Ruhun bedeninden çıktıktan sonra

İlgili Şiirler