Allah - İman - Tefekkür

ALLAH ÇOK BÜYÜKTÜR ALLAHU EKBER

Kusurdan münezzeh, aczden müberra
Allah çok büyüktür, Allahu Ekber
Noksandan mukaddes, kusursuz zira
Allah çok büyüktür, Allahu Ekber!

Ne ortağı vardır, ne de muini
Kudretine kimse olamaz mani
Aziz’dir, Azim’dir sonsuzdur şanı
Allah çok büyüktür, Allahu Ekber!

Âmiri, sultanı, nazırı yoktur
Şeriki, muini, veziri yoktur
Örneği, emsali benzeri yoktur
Allah çok büyüktür, Allahu Ekber!

Kâinat Halikı yüce Allah’tır
Ezelî, ebedî, bâkî ilâhtır
Yegâne Hâkim’dir, tek padişahtır
Allah çok büyüktür, Allahu Ekber!

Kahhar’dır, Cebbar’dır, Celil’dir Allah
Rahman’dır, Rahim’dir, Cemil’dir Allah
Kayyum’dur, Kavî’dir, Kadir’dir Allah
Allah çok büyüktür, Allahu Ekber!

Bütün hazineler onun yanında
Bütün anahtarlar onun indinde
Her şeyin dizgini onun elinde
Allah çok büyüktür, Allahu Ekber!

Her zorluk aşılır iradesiyle
Kapılar açılır müsadesiyle
Tılsımlar çözülür Onun ismiyle
Allah çok büyüktür, Allahu Ekber!

İnsanlığa acır, Nebi gönderir
Mutluluk formülü kitap indirir
Kalplere inşirah, hidayet verir
Allah çok büyüktür, Allahu Ekber!

Küreler emrine asla nazlanmaz
Kalpteki hatırat Ondan gizlenmez
Damla yağmur Ondan izinsiz inmez
Allah çok büyüktür, Allahu Ekber!

Hakîm’dir; hikmetsiz, abes iş yapmaz
Rahîm’dir, şefkatten, rahmetten sapmaz
İnsan olan başka ilaha tapmaz
Allah çok büyüktür, Allahu Ekber!

Çirkinlikten uzak, sonsuz güzeldir
Şer değil her işi hayra özeldir
Ömr-ü saltanatı ebed ezeldir
Allah çok büyüktür, Allahu Ekber!

Kâinat bir kitap âlimler için
Mucizedir akl-ı selimler için
Cehennem yaratır zalimler için
Allah çok büyüktür, Allahu Ekber!

Bir tektir, Ehad’dır, Vahid’dir Allah
En gizli sırlara Şâhid’dir Allah
Herşey Ona muhtaç Samed’dir Allah
Allah çok büyüktür, Allahu Ekber!

Mukaddim, Muahhir, Evvel, Âhir’dir
Rabbü’l Âlemîn’dir, Batın, Zâhir’dir
Melik’tir, Sultan’dır, Mütekebbir’dir
Allah çok büyüktür, Allahu Ekber!

Halil ilmullahda sona erilmez
Bilirim diyenler hiç bir şey bilmez
Bin şiir yazsan da tarif edilmez
Allah çok büyüktür, Allahu Ekber!

İlgili Şiirler