Ölüm - Kabir - Âhiret

OLUR MU DERSİN?

Aziz dostum söyle son nefesimde
Dilimde şehâdet olur mu dersin?
İmanla ruhumu teslim edip de
Ölümüm saadet olur mu dersin?

Bile bile örse vurdum başımı
Nefis zehirledi tatlı aşımı
Ağlayıp akıtsam hep gözyaşımı
Suçlarım mağfiret olur mu dersin?

Yalan yanlış kıldım çoğu namazı
Nazlana nazlana yaptım niyazı
Bilmem neye yarar sevabın azı
Günaha keffâret olur mu dersin?

Rabbimin rahmeti sonsuz şüphesiz
İsterse günahtan kalmaz zerre iz
Ancak küfür ehli olur hissesiz
Bende de zâfiyet olur mu dersin?

İmanla dünyadan göçmek kolay mı
Sıratı berk gibi geçmek kolay mı
Cennetlerden cennet seçmek kolay mı
Ebedî selâmet olur mu dersin?

Ne mutlu sonunu bilen kimseye
Ne mutlu imanla ölen kimseye
Ne mutlu son anda gülen kimseye
Böyle bir âkıbet olur mu dersin?

Aziz dostum; ölüm umumî cadde
Yarın belki bugün dolacak vade
Rabbim rahmet etsin ikimize de
Menzilimiz cennet olur mu dersin?

Halil’in günahı dünyaya sığmaz
Rabbim afmetmezse hiç güneş doğmaz
Bahtım çöle döner, yağmurlar yağmaz
Hususî bir rahmet olur mu dersin?

İlgili Şiirler