Ölüm - Kabir - Âhiret

ANLI ŞANLI AZRAİL

Ecelin elçisidir
Anlı şanlı Azrail
Her canın varisidir
Anlı şanlı Azrail

Can almaktır tek işi
Teslim olur her kişi
Odur ölümün eşi
Anlı şanlı Azrail

Kurbanı sayılmaz, çok
Atar öldürücü ok
Namını duymayan yok
Anlı şanlı Azrail

Güç, kudret etmez tesir
İşlemez büyü, sihir
Davetsiz bir misafir
Anlı şanlı Azrail

Nefesi ölüm kokar
Onu gören can çıkar
Beden evini yıkar
Anlı şanlı Azrail

Kâfire korkunç yüzü
Mü’mine tatlı özü
Herkeste onun gözü
Anlı şanlı Azrail

Nice ocak söndürdü
Nicesini gönderdi
Sultanları indirdi
Anlı şanlı Azrail

Fanilerin acısı
Yüreklerin sancısı
Yedi düvel avcısı
Anlı şanlı Azrail

Dipdiridir, capcanlı
Çalışkan, heyecanlı
İhtiyar delikanlı
Anlı şanlı Azrail

Azrail bir melektir
Mutlaka gelecektir
Gaflet etme, gerçektir
Anlı şanlı Azrail

Durma Halil hazırlan
Fazla kalmadı zaman
Pek cengaver, pek yaman
Anlı şanlı Azrail

İlgili Şiirler