Ölüm - Kabir - Âhiret

HERŞEYİN HAKKINDAN GELECEK ÖLÜM

Ebedî sürecek sanıp rüyayı
Gönlüne yük etme fani dünyayı
Sıfırla çarpılır en büyük sayı
Herşeyin hakkından gelecek ölüm

Evini, paranı başka el alır
Makam ve rütbeni esen yel alır
Seni senden gelir bir ecel alır
Herşeyin hakkından gelecek ölüm

Unutma! Bu günün yarını da var
Bağına, bahçene yağar elbet kar
Azrail’e sökmez kudret, iktidar
Herşeyin hakkından gelecek ölüm

Fark etmez sultanlık olsa da serde
Şifa bulunmaz ki bu büyük derde
Hani Firavunlar, Nemrutlar nerde?
Herşeyin hakkından gelecek ölüm

Gün bitmeden evvel Allah’a yönel
Hidayet, cennetten uzanan bir el
Rükû bükmese de bükülecek bel
Herşeyin hakkından gelecek ölüm

Ömür secde için, kulluk içindir
İnsan pek mükerrem; neden, niçindir?
Gaflet peçesini istersen indir
Herşeyin hakkından gelecek ölüm

Allah’ı bilmektir en mühim konu
Haktan uzak tutmak nefsin oyunu
Gafilin, şaşkının helaktır sonu
Herşeyin hakkından gelecek ölüm

Her nefis tadacak ölümü Halil
Son pişmanlık fayda etmeyecek bil
Güvendiğin şeyler olamaz kefil
Herşeyin hakkından gelecek ölüm

İlgili Şiirler