İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

KENDİNE İYİ BAK

Kanserden zararlı dînî musibet
Ebedî hastalık eder isabet
Âhireti, kabri daim hesap et
Kendine iyi bak, alnın olsun ak

Sanma ki bu hayat oyun, eğlence
Günahlar, haramlar ruha işkence
Takva, iffet lazım her şeyden önce
Kendine iyi bak, alnın olsun ak

Üç kuruş günaha satma dinini
Zehirli yılan bil, koru kendini
Cennette Peygamber bekliyor seni
Kendine iyi bak, alnın olsun ak

Gâvurun ahlâkı, kültürü kötü
Lâzım değil bize dansı, flörtü
Hayadır ruhuna en güzel örtü
Kendine iyi bak, alnın olsun ak

Ölü kardeşinin yenilmez eti
Dedikodu yapma, terk et gıybeti
Şeytanı dinleme, oku âyeti
Kendine iyi bak, alnın olsun ak

Kimseye zulmetme, adaletli ol
Yetime, garibe merhametli ol
Hayırda, yardımda hep gayretli ol
Kendine iyi bak, alnın olsun ak

Sünnet yolun olsun, Kur’an rehberin
Hadis mektubundur, vahiy haberin
Ebedî dost Allah ve Peygamberin
Kendine iyi bak, alnın olsun ak

Şerden koru, hayra uzat elini
Dinden taviz verme, versen kelleni
Halil, bir tek rükû büksün belini
Kendine iyi bak, alnın olsun ak

İlgili Şiirler