İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

BÎHABER

Binasından düşer her gün bir tuğla
Nevm-i gafletteki beden bihaber
İster dizini döv, istersen ağla
Fırsat varken insan, neden bihaber?

Can çıkınca sırlar olur hep ayan
Artık bahaneler edilmez beyan
Bu yolda kalınır aç, susuz, yayan
Cenaze yanında giden bihaber

Sen nelere ettin ömrünü feda
Namazdır, zikirdir kabirde gıda
Salih ise sultan olacak geda
Nelere gebedir, maden bihaber

Dünya pek bilinmez pazardır diye
Günahlar, sevaplar dolar küfeye
Hepsi doldurulur yarın kefeye
Üç kuruş hesabı güden bihaber

Rüyada padişah olmak faydasız
Rüyada madalya almak faydasız
Rüyada hazine bulmak faydasız
Dünyaya kölelik eden bihaber

Günahların sonu zakkum ağacı
Sureti çirkindir, meyvesi acı
Kalplere saplanır ebedî sancı
Âhir akıbetten fidan bihaber

Halil sen Said ol, odur bahtiyar
Şakî olanlara iki cihan dar
Hilkatin esrarı sana olsun yar
Aman ha olmasın adın bihaber

İlgili Şiirler