İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

GÜZEL GÖR, GÜZEL DÜŞÜN

Allah’ın icraatı hikmetli, abes değil
Baştan sona hüsündür, gördüğün kabus değil
Musibet zindanında insanlık mahbus değil
Güzel gör, güzel düşün; kirletme gözü, gönlü
Bahtiyar kimselerin budur hayat formülü

Şer zannedilen şeytan, imtihanın gereği
Hayır, nur kazandıran terakki zembereği
Ervah-ı habiseden ayırır mübareği
Güzel gör, güzel düşün; kirletme gözü, gönlü
Bahtiyar kimselerin budur hayat formülü

İmanla bakan görür dert içinde dermanı
Musibette keşfeder Rahmanî armağanı
Cefaya yüz ekşitmez; der: “Rabbimin fermanı”
Güzel gör, güzel düşün; kirletme gözü, gönlü
Bahtiyar kimselerin budur hayat formülü

Sanma ki hastalıklar sıkıntıdır, zahmettir
Günahlardan kurtaran iltifattır, rahmettir
Bire bin kazandıran mânevî berekettir
Güzel gör, güzel düşün; kirletme gözü, gönlü
Bahtiyar kimselerin budur hayat formülü

Senin hakkın kulluktur; naz değildir, niyazdır
Zira belâ, musibet kula ihtar, ikazdır
Hakka, huzura yönel; her an şükretsen azdır
Güzel gör, güzel düşün; kirletme gözü, gönlü
Bahtiyar kimselerin budur hayat formülü

Sıkıntıya kahredip şekva eden nankördür
Sabretmeyen bedbahtın aklı, izanı kördür
Zira en küçük keder, mânevî asansördür
Güzel gör, güzel düşün; kirletme gözü, gönlü
Bahtiyar kimselerin budur hayat formülü

Türlü zahmet hastalık çirkin değil, güzeldir
Rahmet mevsimi olan ihtiyarlık özeldir
Hayat; rahmet, hikmetle yazılmış bir gazeldir
Güzel gör, güzel düşün; kirletme gözü, gönlü
Bahtiyar kimselerin budur hayat formülü

Ölüm terhistir bize şu diyar-ı gurbetten
Zemzem bilir içeriz ecel denen şerbetten
Vazgeçtik lillahilhamd fanilere rağbetten
Güzel gör, güzel düşün; kirletme gözü, gönlü
Bahtiyar kimselerin budur hayat formülü

Rahmetten ümit kesip sakın ha haddi aşma
Halil, yeis kanserdir, kör kuyusuna düşme
Sıcaklarda terleme, soğuklarda üşüme
Güzel gör, güzel düşün; kirletme gözü, gönlü
Bahtiyar kimselerin budur hayat formülü

İlgili Şiirler