Allah - İman - Tefekkür

HEY ÂŞIK!

Kendinden geçmektir aşkın elifi
Sakın benlik dava etme hey âşık!
Gönül yangınını yar bilsin kâfî
Teveccüh-ü nası gütme hey âşık!

Can için yıpranma, canan için sol
Onun adresine çıksın her yol
Feryat figan inle; dertli bülbül ol
Meclis-i ağyarda ötme hey aşık!

Yarin birdir, tektir, eşsizdir diye
Mühürle kalbini yaban sevgiye
Cihanı verseler sana hediye
Aşkı menfaate satma hey âşık.

Namahrem sevgiye beş kuruş verme
Gönlünü açıp da bir karış verme
Baharın yerine sakın kış verme
Aşkına ihanet katma hey âşık.

Hamd eyle ey Halil budur nasibin
Kimseler değildir yardır sahibin
Zikriyle mutmain olmalı kalbin
Sakın seherlerde yatma hey âşık.

İlgili Şiirler