Allah - İman - Tefekkür

FARKINDA MISIN?

İnsan kâinatın odak noktası
İnsan için yanar güneş sobası
Kamer, insan için gece lambası
Bu büyük hizmetin farkında mısın?

İnsandır âlemin aşk kasidesi
İnsana yazılmış sözü, bestesi
İnsan için yer, gök bir gül destesi
Bu yüce kıymetin farkında mısın?

İnsan mevcudatın varlık sebebi
Rehberi, mürşidi Kur’an ve Nebi
Talim etmek için aşkı, edebi
Hadisin, ayetin farkında mısın?

Niçin meyve yüklü ağacın dalı
Kime hazırlanır arının balı
Bitki, hayvan insan için tasalı
Sayısız nimetin farkında mısın?

Kuzu kebap olur senin uğruna
Şeftaliler, muzlar yağar sofrana
Nasıl dilimlenmiş bak mandalina
Özel ziyafetin farkında mısın?

İnsana bağlamış Rahman her sırrı
Erzak yüklü vagon yapmış baharı
İnsan için dağlar maden ambarı
Tedbirin, hikmetin farkında mısın?

Aklın anahtardır, efkârın dürbün
Halil tefekkürle geçsin bu ömrün
Cennete namzetsin olsan da sürgün
Kutlu seyahatin farkında mısın?

 

İlgili Şiirler