Ölüm - Kabir - Âhiret

MAHKEME-İ KÜBRA HAK HAŞİR MUHAKKAK

Yeniden dirilişin delilleri çok
Hakikatına dair zerre şüphe yok
Sayısız örneklere şahit yer ve gök
Hikmet penceresinden kâinata bak
Mahkeme-i Kübra hak, haşir muhakkak.

Ağaçlar yapraklanır bahar gelince
Çiçeklerde, meyvede sanat pek ince
Halbuki kupkuruydu, ölüydü önce
Bahar mevsiminde hadisâta bak
Mahkeme-i Kübra hak, haşir muhakkak.

Toprağa defnedilen tohum canlanır
Çekirdek filizlenir, hayatı tanır
Cesetler de kabirde böyle uyanır
Acb-üz zeneb ne demek, manasına bak
Mahkeme-i Kübra hak, haşir muhakkak.

Adetullah kanunu ceza ve ödül
İsyanın hakkı diken, itaatın gül
Hukukun hakkı için budur tek formül
Adalet düsturuna, esasına bak
Mahkeme-i Kübra hak, haşir muhakkak.

Ordunun borazanı toplar askeri
İsrafil’in sadası kalamaz geri
Sûr sesiyle kurulur o mahşer yeri
Allah’ın vaadine, fermanına bak
Mahkeme-i Kübra hak, haşir muhakkak.

Bil ki uyku ölümün küçük kardeşi
Sabahları uyanmak haşrin bir eşi
Her gün ölür, dirilir, yaşayan kişi
Hücrelerin mevtine, hayatına bak
Mahkeme-i Kübra hak, haşir muhakkak.

Nasıl geceden sonra nehar oluyor
Nasıl kışın sonunda bahar geliyor
Aynen öyle cesetler ruhu buluyor
İşte Kur’an-ı Kerim; ayâtına bak
Mahkeme-i Kübra hak, haşir muhakkak.

Toprağa dönse beden, kalmasa hiç et
Dirilecek Rahman’dan alınca davet
Güneş gibi âşikar ba’su ba’del mevt
Kudret zaviyesinden hakikata bak
Mahkeme-i Kübra hak, haşir muhakkak.

Zerre miskal hesap var, olma sen gafil
Zapt altına alınır her söz, her fiil
Yüzün ak olsun diye, çalış ey Halil
Gökyüzüne ulaşan günahına bak
Mahkeme-i Kübra hak, haşir muhakkak.

İlgili Şiirler