Özel İnsanlar

ÖZEL İNSAN SAİD NURSÎ

Teşrif ettin Nurs Köyü’nden
Doğdun mübarek düğünden
Geldin Muhammed sülbünden
Özel insan Said Nursî

Risale-i Nur fermanı
Kıtaları aştı şanı
Bediüzzaman unvanı
Büyük insan Said Nursî

Şimşek olup çaktın geldin
Hızır gibi çıktın geldin
Küfrü şirki yıktın geldin
Güzel insan Said Nursî

Mü’minlerin baştacısın
Cehaletin ilacısın
Sen bu asrın siracısın
Rehber insan Said Nursî

Zindanları nur eyledin
Gurbetleri yar eyledin
Acıları kâr eyledin
Örnek insan Said Nursî

Cennet eyledin çölleri
İhya ettin gönülleri
Elmas yaptın kömürleri
Eşsiz insan Said Nursî

Halil aşıktır nuruna
Nurunla kirden arına
Alnı ak çıksın yarına
Güzel insan Said Nursî

İlgili Şiirler