İnsan - Kulluk - Yaradılış Gayesi

TEVEKKÜL

Alemlerin Rabbinin
Hikmetine olan ram,
Musibet zamanında
Yaşar düğün ve bayram.

Tevekkül sana liman,
Tevekkül emn-ü eman,
Tevekkülsüz olana
Dünya vahşi pek yaman.

Her işin olur asan,
Sevince döner tasan,
Tevekkülden uzaksa
Huzur bulamaz insan.

Tevekkül sana liman,
Tevekkül emn-ü eman,
Tevekkülsüz olana
Dünya vahşi pek yaman.

İlgili Şiirler