Namaz - İbadet - Fazilet

ZEKÂT İSLÂM KÖPRÜSÜ, FAİZ ÖMÜR TÖRPÜSÜ

Hiç olmazsa malının kırkta birini paylaş
Fakir, fukara doyur, yetime ver ekmek aş
Hayır dua ederler, arkandan atmazlar taş
Zekât İslâm köprüsü; sağır kulağın duysun!

Zengin zekât verirse fakirler haset etmez
Servetine göz koymaz, malını ifsat etmez
Yoksa ihtilal çıkar hiç kimse biat etmez
Zekât İslâm köprüsü; sağır kulağın duysun!

Zekatı verip sonra hürmet, saygı bekleme
Fakirin hakkıdır bu, bir de minnet ekleme
Hayatın dengesidir, neme lazımdır deme
Zekât İslâm köprüsü; sağır kulağın duysun!

Faiz; “Sen çalış, ben mal biriktireyim” demek
Bana mükellef sofra, sana bir dilim ekmek
Heder olur çalışma, saygı görmez hiç emek
Faiz ömür törpüsü; sağır kulağın duysun!

Ekonomiyi bozar, işsizliği azdırır
Hazineyi kurutur, halka iflas yazdırır
Şerri büyütür, besler; hayra kabir kazdırır
Faiz ömür törpüsü; sağır kulağın duysun!

Bir gecede milyoner olur haramzadeler
Haksız kazançtan çıkar isyanlar, arbedeler
Memleket gemisinin altını oyar, deler
Faiz ömür törpüsü; sağır kulağın duysun!

Ticaret helâl lâkin faiz haramdır haram
Allah’a savaş açan, nasıl yapacak bayram?
Halil uzak dur aman; olsa bile bir gram
Yoksa titrer arş, kürsü; sağır kulağın duysun!

İlgili Şiirler